Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies til login og Facebook.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at:
  1. Vi gemmer en cookie på din computer når du logger ind, hvilket sikrer sikker login. Denne cookie indeholder ingen personlige oplysninger.
  2. Du accepterer endvidere at Facebook må forsøge at identificere dig for at levere en personlig oplevelse på vores forside. Vi henviser til Facebooks betingelser.
Oplysninger opdateret 30/7 2018.
Læs mere ...
Luk

Om Hovedstadens Lan Party Forening:

Om HLPF

Hvem er vi?

  • HLPF blev grundlagt i 2002.
  • HLPF er en godkendt forening i Hillerød kommune.
  • HLPF har været medlem af DGI siden 2018.
  • Foreningen har årligt ca. 100 medlemmer.

Foreningen fungerer på baggrund af frivilligt arbejde.

Alle indtægter går 100% til at drive foreningen og afholde vores HLParty arrangementer.

Foreningen fungerer efter demokratiske principper, som gennemsigtighed og samtale. Således udgør foreningens medlemmer foreningens øverste myndighed, dette sikres på den årlige generalforsamling.

Hvad laver vi?

"Foreningens formål er at samle unge mennesker, primært i hovedstadsområdet, med interesse for computere og IT, for derved at medvirke til at styrke medlemmernes sociale kompetencer, skabe kontakt på tværs af kommunegrænser, etnicitet, køn og alder og styrke medlemmernes almennyttige IT kundskaber til glæde for den enkelte, såvel som for samfundet.

Dette formål søges nået ved:
- At afholde arrangementer som støtter op om foreningens formål.
- At bidrage til at andre foreninger, klubber, skoler o. lign. kan afholde lignende arrangementer, der lever op til foreningens formål, f.eks. ved at udleje foreningens udstyr til favorable priser eller bistå med teknisk ekspertise."

Sidst opdateret: 22/12-2018 kl. 13:43

© 2023 Hovedstadens LanParty Forening | PRIVATLIVSPOLITIK | Genereret på 0,025 sekunder